Werkgever mag vasthouden aan uw geplande vakantie (ook als u door coronavirus niet op vakantie kunt)

0

Omdat het recht op vakantie in principe niet afhankelijk is van het doorgaan van een vakantiereis, hoeft een werkgever een werknemer niet zomaar toe te laten tot werk als een geboekte vakantie niet doorgaat. Uw baas kan dus eisen dat u de door u vakantiedagen opneemt. Ook als u door het coronavirus helemaal niet op vakantie kunt! Een werknemer kan immers ook thuis vakantie vieren en uitrusten.

Iedere werknemer heeft het recht om enkele weken in het jaar vakantie te vieren. Om ervoor te zorgen dat een werknemer ook daadwerkelijk vakantie opneemt, wordt van een werkgever verlangd dat hij daar actief op toeziet. Vakantie is in zekere zin niet alleen een recht, maar ook een plicht: een werknemer moet namelijk van tijd tot tijd afstand nemen van zijn werk en uitrusten, schrijft advocaat Steven Bergwerff in een blog op de site distrifood.

In het blog vertelt Bergwerff ook dat door een werknemer gevraagde en toegewezen vakantiedagen niet zomaar teruggedraaid kunnen worden. Maar ook dat een werknemer tijdens zijn vakantie door de werkgever weer aan het werk kan worden gezet indien noodzakelijk. “Bij zulke uitzonderlijke omstandigheden biedt de wet zelfs de mogelijkheid dat een werkgever een vastgestelde vakantie kan wijzigen of zelfs een werknemer tijdens zijn vakantie kan oproepen. Is een werknemer in het buitenland, dan heeft dat natuurlijk wat meer voeten in de aarde. Wel zal een werkgever eerst altijd met de werknemer moeten overleggen en eventuele schade (bijvoorbeeld annuleringskosten) vergoeden. Maar net als dat de werkgever de vakantie vaststelt, kan een werkgever de vakantie uiteindelijk ook weer intrekken. En wanneer zo’n uitzonderlijke situatie zich voordoet en werknemer verschijnt vervolgens niet op het werk, dan kan een werkgever daar sancties op stellen.”

“De wet biedt geen aparte regeling voor een werknemer die op geplande vakantiedagen terug wil komen en in plaats daarvan toch liever nu weer aan het werk wil. Als er werk voor handen is, hoeft er natuurlijk geen probleem te zijn. Maar dat wordt lastiger als werknemer niet is ingeroosterd en in zijn plaats al andere collega’s zijn opgeroepen.

Omdat het recht op vakantie in principe niet afhankelijk is van het doorgaan van een vakantiereis, hoeft een werkgever een werknemer niet zomaar toe te laten tot werk als een geboekte vakantie niet doorgaat. Een werknemer kan immers ook thuis vakantie vieren en uitrusten. Maar aan de andere kant moet er ook in dat geval wel een goede reden zijn om een verzoek te weigeren van werknemer om zijn vakantie uit te stellen.”

Lees het hele blog van Steven Bergwerff, advocaat bij BVD Advocaten.

Deel.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: